top of page
Polish Language Translator Amber Law
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
Bicyclists

10 korzyści wynikających z obywatelstwa UE

Wcześniejsze

Paszporty UE należą do najbardziej pożądanych paszportów na świecie. Co przez to rozumiemy? To proste. Obywatele UE mogą wjechać do 153 krajów bez wizy, co sprawia, że ​​paszport UE jest jednym z najbardziej pożądanych dokumentów podróży w okolicy.

Wcześniejsze

Jeśli chodzi o korzyści wynikające z obywatelstwa UE, istnieje wiele, w tym mobilność międzynarodowa, nieograniczone prawa do pracy w UE oraz, w większości przypadków, przeniesienie obywatelstwa UE na dzieci i wnuki.

Wcześniejsze

Oto tylko kilka wyjątkowych korzyści i zalet podwójnego obywatelstwa UE, niezależnie od tego, skąd pochodzisz.

Korzyść 1 - brak konieczności posiadania wiz.

Korzyść 2 - pełne prawa do pracy i mieszkania

Korzyść 3 - dotowane szkolnictwo wyższe i stypendia

Korzyść 4 - załóż i rozwijaj swój start-up lub MŚP

Korzyść 5 - prawo do ochrony konsularnej państw członkowskich UE.

Świadczenie 6 - dostęp do krajowych świadczeń zdrowotnych

Korzyść 7 - prawo do głosowania i zajmowania stanowisk w służbie publicznej

Korzyść 8 - połącz się ze swoim dziedzictwem i historią rodziny

Korzyść 9 - szybka kontrola celna

Wcześniejsze

Bez względu na to, jakiego rodzaju pomocy prawnej szukasz, mamy zasoby i wiedzę, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania lub życzenia specjalne

Wcześniejsze

Polish passport.jpg
Railway

Wcześniejsze

Wcześniejsze

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE

Wcześniejsze

Wcześniejsze

AMBER Law Immigration and Paralegal Services zapewnia kompleksową obsługę ze szczególnym ceny spraw imigracyjnych, odszkodowawczych na rzecz klientów, przydziałów wypełnianiu dokumentów w języku polskim, wnioski o obywatelstwo polskie i paszport Unii Europejskiej, tłumaczenia dokumentów załączanych do aplikacji o potwierdzenie / nabycie obywatelstwa polskiego oraz do rejestracji (umiejscowienia) Certyfikaty stanu cywilnego dzięki współpracy z programem Tłumaczem Certified ( Translator / Interpreter (Polish)

KORZYŚCI Z OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, zatem uzyskanie obywatelstwa polskiego uprawnia do korzystania ze swobód gwarantowanych na terenie wszystkich państw Unii, a w szczególności:

—ułatwienie w podróżach, bez konieczności starania się o wizę

—prawo pobytu na terenie państw członkowskich UE

—swoboda podejmowania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w tym też korzystania z dotacji UE)

—możliwość inwestowania, nabywania nieruchomości w Europie

—dostęp do edukacji, bezpłatne studia na elitarnych uniwersytetach (stypendia, program Erasmus)

—bezpieczeństwo,  ochrona konsularna w większości państw świata, przynależność do NATO

Euros

ZAWSZE PO TWOJEJ STRONIE

Wcześniejsze

Wierzę, ze na stronie AMBER Law kazdy znajdzie cos dla siebie: potencjalnego kandydaci na emigrantach, osoby przebywające w Kanadzie, ci których sprawy emigracyjne są dostępne w serwisie i nie są pewni swoich losów czy tez Ci, ktorzy planują wyemigrowac, ​​a nie wiedza od czego zacząc i pomoc pomocy.

Wcześniejsze

Podejmujemy się spraw trudnych i nietypowych, oraz gwaranmy pełną dyskrecję i anonimowość.

Wcześniejsze

- Pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego

- Pomoc przy wypełnianiu dokumentów o polskie obywatelstwo, polska emeryture,

- Tłumaczenia dokumentów załączanych do aplikacji o potwierdzenie / nabycie obywatelstwa polskiego oraz do rejestracji (umiejscowienia) dokumenty stanu cywilnego

- Zgoda na podróżowanie nieletnich dzieci w towarzystwie jednego
z rodziców lub opuszczenie rodziny

- Oświadczenia Prawne Składane pod przysięga (komisarz do robienia zaświadczeń)
- Poświadczanie zgodności dokumentów z orginalem

bottom of page